S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Vaihteisto

Vaihtaminen automaattivaihteistolla

Päivitetty 3/15/2021

Vaihtaminen automaattivaihteistolla

Vaihtakaa vaihdeasentoa työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa.

Vaihtaminen

P5-2017-Hybrids-gear shift pattern

Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.

Vaihdeasennot

Pysäköinti – P

P5-2017-Hybrids-Gear shifter P

Yleiskuva vaihdevivusta ja P-asennosta.

Pysäköinti aktivoidaan vaihteenvalitsimen vieressä sijaitsevalla P-painikkeella.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.

Valitkaa P-asento pysäköitäessä. P-asennossa auto voidaan käynnistää. Auton on oltava paikallaan, kun P-asento valitaan.

Pysäköitäessä – kytkekää ensin seisontajarru ja valitkaa sitten P-asento.

Varoitus

Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Huomio

Jotta auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä päälle, vaihteiston tulee olla asennossa P.

Aputoiminnot

Järjestelmä vaihtaa P-asentoon automaattisesti

  • jos auto sammutetaan tilassa D tai R sen seistessä paikallaan.
  • jos auto on käynnissä pienellä nopeudella samaan aikaan kuin kuljettaja avaa turvavyön ja kuljettajan oven painamatta mitään poljinta.

Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi avoinna: poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen R tai D.

Jos auto sammutetaan vaihteiston ollessa N-asennossa, vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon. Tämä mahdollistaa auton pesemisen automaattipesussa.

Peruutus – R

Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.

Vapaa – N

N-asennossa auto rullaa vapaasti. N-asennossa auto voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto on paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

Vaihtaminen N-asennosta muuhun vaihdeasentoon edellyttää, että, jarrupolkimen on oltava painettuna ja virtalukon asennossa II.

Ajoasento - D

D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.

Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.

Jarrutus – B

Jarrutustila B ei ole käytettävissä ajotilassa Pure

P6-1846-XC40H-Gear shift mode B in driver display

Yleiskuva jarrutustilasta kuljettajan näytössä.

B-asennossa on mahdollista vaihtaa manuaalisesti. Auto jarruttaa sähkömoottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan.

B-asento valitaan viemällä vaihteenvalitsin taaksepäin asennosta D.

  • Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" -merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle "" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin palataksenne D-asentoon.

Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.


Oliko tästä apua?