S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Nopeudenrajoittimen toiminnot

Vakionopeussäätimen toimintojen valinta ja aktivointi

Päivitetty 11/9/2020

Vakionopeussäätimen toimintojen valinta ja aktivointi

Vakionopeussäätimen toiminnot on ensin valittava keskinäytössä, ennen kuin ne voidaan aktivoida ohjauspyörän painikkeilla. Tämä koskee nopeudenrajoitinta (SLSpeed Limiter), automaattista nopeudenrajoitinta (ASLAutomatic Speed Limiter), vakionopeussäädintä (CCCruise Control), mukautuvaa nopeudensäädintä (ACCAdaptive Cruise Control) ja Pilot Assistia.

Painakaa ohjauspyörän painiketta tai selataksenne halutun toiminnon kohdalle.

 • Nopeudenrajoitin:
 • Vakionopeussäädin:
 • Mukautuva nopeudensäädin:
 • Pilot Assist:

Symboli kuljettajan näytössä on harmaa – toiminto on valittu.

Kun toiminto on valittu – painakaa ohjauspyörän painiketta aktivointia varten.

Symboli kuljettajan näytössä syttyy – toiminto käynnistyy ja senhetkinen nopeus tallentuu enimmäisnopeudeksi.

Jos toiminto on asetettu valmiustilaan – painakaa ohjauspyörän painiketta aktivoidaksenne sen uudelleen.

Kuljettajan näytön nopeudensäätimen merkinnät syttyvät – auto noudattaa tämän jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.

Vaihtaminen tavallisen ja automaattisen nopeudenrajoittimen välillä

Automaattinen nopeudenrajoitin voidaan aktivoida ja deaktivoida tavallisen nopeudenrajoittimen lisäksi.

P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se käytöstä tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.

 • Syttynyt painike – toiminto on aktivoitu. Aktivoikaa automaattinen nopeudenrajoitin käytössä olevalla nopeudella painamalla ohjauspyörän painiketta .
 • Sammunut painike – toiminto on deaktivoitu. Sen sijaan aktivoidaan tavallinen nopeudenrajoitin.

Edellytykset

Ennen kuin mitään toiminnoista voidaan käynnistää, on tiettyjen edellytysten täytyttävä.

Nopeudenrajoitin ja automaattinen nopeudenrajoitin

 • Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen.
 • Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h (20 mph).

Vakionopeudensäädin

 • Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph) tai suurempi.

Mukautuva vakionopeudensäädin

 • Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
 • Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).

Pilot Assist

 • Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
 • Kaistan reunamerkintöjen on oltava selkeitä ja auton on pystyttävä havaitsemaan ne.
 • Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
 • Nopeus ei saa ylittää 140 km/h (87 mph).
 • Kuljettajan on pidettävä kädet ohjauspyörällä.

Oliko tästä apua?