S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Moottoritila

Moottoritilan katsaus

Päivitetty 11/9/2020

Moottoritilan katsaus

Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä komponentteja.

Konepellin alla on joitakin auton sähköiseen käyttövoimajärjestelmään kuuluvia komponentteja. Olkaa varovainen tässä tilassa ja koskekaa vain siihen, jolla on tekemistä normaalin huollon kanssa.

Varoitus

Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.

Varoitus

Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä.

  • Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu tässä käyttöoppaassa.
  • Olkaa varovainen tarkastaessanne/lisätessänne nesteitä moottoritilassa.
P5-1817-S/V60-Engine compartment overview

Moottoritilan ulkonäkö voi olla erilainen malli- ja moottoriversiosta riippuen.

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Jarrunestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Huuhtelunesteen täyttöputki
Sähkökeskus
Ilmansuodatin
Moottoriöljyn täyttöputki
P5-1946-Decal for fan and drivebelt

Moottoritilan varoitustarran sijainti. Moottoritilan ulkonäkö voi olla erilainen malli- ja moottoriversiosta riippuen.

Huomio

Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen sijaitsevat. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.

Varoitus

Muistakaa, että jäähdytyspuhallin (moottoritilan etuosassa jäähdyttimen takana) voi käynnistyä tai jatkaa toimimista automaattisesti enintään n. 6 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.

Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.

Varoitus

Sytytysjärjestelmä toimii erittäin korkealla ja hengenvaarallisella jännitteellä. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina jännitetilassa 0, kun moottoritilassa työskennellään.

Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai moottorin ollessa lämmin.


Oliko tästä apua?