Alkolukko

Alkolukko* - huomioitavaa

Päivitetty 7/23/2018

Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla.

Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:

  • Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
  • Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua - huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.

Kuljettajan vaihto

Suutin puhalluskoetta varten.
Katkaisin.
Lähetinpainike.
Akun tilaa osoittava valo.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.

Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto menee käynnistyksenestotilaan ja ennen moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi, hyväksytty puhalluskoe.

Kalibrointi ja huolto

Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. 12 kuukauden välein.

30 päivää ennen tarvittavaa uudelleenkalibrointia mittaristossa näytetään ilmoitus Alkolukko Tarvitsee kalibroinnin Ks. käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".

Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. voi sammuttaa ilmoituksen pysyvästi.

Kylmä tai lämmin sää

Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää, ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:

Lämpötila (ºC)

Pisin lämpenemisaika (sekuntia)

+10 - +85

10

-5 - +10

60

-40 - -5

180

Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön. Mittaristossa näytetään Alkolukko Kytke virtajohdin. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa, kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.

Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.

Hätätilanne

Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta autolla voidaan ajaa.

Huomio

Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan tallennus.

Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen mittaristo esittää Alkolukko Ohitus mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan nollata vain korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan..

Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa. Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.

Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto. Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan..

Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi

  • Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen - sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.

Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan..

Hätätoiminnon aktivointi

  • Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.

Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä korjaamollaValtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan..


Oliko tästä apua?