Istuimet

Takaistuimet

Päivitetty 7/23/2018

Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.

Niskatuki keskipaikalla takana

Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.

Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää painaa vasemman putken yhteydessä olevaa painiketta samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.

Takaistuimen selkänojan kääntäminen

Tärkeää

Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.

          

Selkänoja on kaksiosainen. Osat voidaan kääntää eteenpäin, yhdessä tai erikseen.

Vetäkää haluamastanne kahvasta. Ne ovat aivan luukun aukon sisäpuolella.

Kääntäkää selkänojaa eteenpäin.

Laskekaa keskimmäinen niskatuki täysin alas, jos selkänojan leveä osa käännetään.

Huomio

Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne ota kiinni istuintyynyyn.

Varoitus

Tarttukaa selkänojiin ja varmistukaa siitä, että ne ovat lukittuneet moitteettomasti pystyyn nostamisen jälkeen, jotta mahdollisessa äkkijarrutuksessa tai onnettomuudessa ei tapahdu loukkaantumisia.

Takaistuimen ulompien niskatukien kääntäminen alas sähköisesti*

Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.

Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.

Varoitus

Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.

Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.

Varoitus

Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.


Oliko tästä apua?