Valot

Polttimon vaihto - kaukovalot

Päivitetty 7/23/2018

Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen isomman peitekannen alla.

Huomio

Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja autoja.

            

Irrottakaa valonheitin.

Irrottakaa peitekansi.

Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.

Irrottakaa liitinkappale polttimosta.

Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.

Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.


Oliko tästä apua?