Valot

Polttimon vaihto - valonheitin

Päivitetty 7/23/2018

Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.

Valonheittimen irrotus

Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.

Tärkeää

Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa kiinni liittimestä.

Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella kädellä.
5. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6. Vaihtakaa ko. polttimo.

Valonheittimen asennus

Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.

Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Lyhyt sokka asetetaan lähimmäs jäähdyttimen säleikköä. Tarkastakaa, että ne on painettu kunnolla alas.

Tarkastakaa valaistus.

Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen kunnolla yhdistettynä ennen kuin valaistus kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.


Oliko tästä apua?