Käynnistys ja ajo

Eco guide & Power guide*

Päivitetty 7/23/2018

Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston välinettä, jotka auttavat kuljettajaa ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.

Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka.

Eco guide

Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan.

Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus.

P4-1220-Eco Guide
Hetkellinen arvo
Keskiarvo

Hetkellinen arvo

Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.

Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja jarrutusten perusteella.

Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h (30–50 mph)) ja alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.

Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä) merkiksi epätaloudellisesta ajotavasta, jota on vältettävä.

Keskiarvo

Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime aikoina. Mitä korkeammalla asteikossa viisarit ovat, sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.

Power guide

Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko tehoa (Power) otetaan moottorista ja paljonko tehoa on käytettävissä.

Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus.

P4-1220-Power Performance Indication
Saatavana oleva moottorin teho
Käytetty moottorin teho

Saatavana oleva moottorin teho

Pienempi yläviisari ilmoittaa saatavana olevan moottorin tehonTeho riippuu moottorin kierrosluvusta.. Mitä korkeammalla viisari on asteikolla, sitä enemmän tehoa on käytettävissä valitulla vaihteella.

Käytetty moottorin teho

Suurempi alaviisari ilmoittaa käytetyn moottorin tehonTeho riippuu moottorin kierrosluvusta.. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.

Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki suuresta tehovarannosta.


Oliko tästä apua?