Etäavain

Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen

Päivitetty 7/23/2018

Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.

  • Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään

    Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.

    sisään.
  • Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä ja taustapeilit käännetään

    Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.

    ulos.

Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.

Toiminnan valitseminen

Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa auton valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR.


Oliko tästä apua?