PCC - Personal Car Communicator

PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot

Päivitetty 7/23/2018

PCC-etäavaimessa (Personal Car Communicator) on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen infopainikkeena ja merkkivalona.

Video thumbnail
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC

Etäavain ja PCC.

Infopainike
Merkkivalot

Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.

Infopainikkeen käyttö

Painakaa infopainiketta .

Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo vaeltaa ympäri etäavaimessa. Se osoittaa, että informaatiota luetaan autosta.

Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.

Huomio

Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan mukaisesti.

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa - Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.

Oliko tästä apua?