Mittaristo

Mittaristo, digitaalinen - katsaus

Päivitetty 7/23/2018

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.

Mittariston näyttö

P3-1320 DIM High-line Information display

Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.

Mittariston infonäytössä esitetään tietoja auton tietyistä toiminnoista, esim. nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.

Mittarit ja näytöt

Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja. Mahdolliset teemat ovat "Elegance", "Eco" ja "Performance".

Teema voidaan valita vain moottorin ollessa käynnissä.

Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta painamalla OK-painiketta.

Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman valintaa.

Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa ja väritilaa.

Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo.

Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi.

Teema "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance

Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".

Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän

Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.

kohdalle, keltainen symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone ja Polttoaineen täyttö.
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa.
Vaihtoilmaisin

Käsivalintainen vaihteisto.

/Vaihtoilmaisin

Automaattivaihteisto.

. Ks. myös Vaihtoilmaisin tai Automaattivaihteisto - Geartronic.

Teema "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco

Mittarit ja näytöt, teema "Eco".

Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän

Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.

kohdalle, keltainen symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone ja Polttoaineen täyttö.
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power guide.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa.
Vaihtoilmaisin

Käsivalintainen vaihteisto.

/Vaihtoilmaisin

Automaattivaihteisto.

. Ks. myös Vaihtoilmaisin tai Automaattivaihteisto - Geartronic.

Teema "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance

Mittarit ja näytöt, teema "Performance".

Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän

Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.

kohdalle, keltainen symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone ja Polttoaineen täyttö.
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa.
Power guide. Ks. myös Eco guide & Power guide.
Vaihtoilmaisin

Käsivalintainen vaihteisto.

/Vaihtoilmaisin

Automaattivaihteisto.

. Ks. myös Vaihtoilmaisin tai Automaattivaihteisto - Geartronic.

Merkki- ja varoitusvalot

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols

Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.

Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit

Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä.

Toiminnan tarkastus

Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.

Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta osoittava symboli.


Oliko tästä apua?