Symbolit ja ilmoitukset

Mittaristo - varoitussymbolien sisältö

Päivitetty 7/23/2018

Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.

Varoitussymbolit

Symboli

Sisältö

Pieni öljynpaineTietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä.

Seisontajarru kytketty (digitaalinen mittaristo)

Seisontajarru kytketty (analoginen mittaristo)

Turvatyynyt – SRS

Turvavyömuistutin

Generaattori ei lataa

Vika jarrujärjestelmässä

Varoitus

Pieni öljynpaine

Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Seisontajarru kytkettynä

Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.

Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.

Lisätietoja, ks. Seisontajarru.

Turvatyynyt – SRS

Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Turvavyömuistutin

Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.

Generaattori ei lataa

Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Vika jarrujärjestelmässä

Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä.

Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla vika.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori.

Käynnistäkää moottori uudelleen.

  • Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte jatkaa ajoa.
  • Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä. Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Varoitus

Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa edelleen lisäämättä jarrunestettä.

Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö, Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Varoitus

Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.

Varoitus

Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti. Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu, mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely - mittaristo. Varoitussymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

Toimenpide:

Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla ei saa ajaa edelleen.

Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus OK-painikkeella.

Muistutus – auki jääneet ovet

Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.

Symbol information läs displaytext - text

Jos autolla ajetaan pienemmällä nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), infosymboli syttyy.

Symbol varning - text

Jos autolla ajetaan suuremmalla nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), varoitussymboli syttyy.

Jos konepeltiVain hälyttimellä* varustetut autot. ei ole asianmukaisesti suljettu, varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.

Jos tavaratilan luukkua ei ole asianmukaisesti suljettu, infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa tietonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa tavaratilan luukku.


Oliko tästä apua?