Tutki ohjekirjaasi

S80
2015 Early

Äänentoisto ja media

9 Tulokset

Audio ja media

Ääni- ja mediajärjestelmä muodostuu radiosta, mediasoittimesta, TV:stä* sekä mahdollisuudesta kommunikoida matkapuhelimen kanssa. Tätä voidaan tietyissä tapauksissa puheohjata. On mahdollista yhdistää auto internetiin esim. äänen virtauttamiseksi sovellusten kautta. Tiedot esitetään 7-tuumaisessa näytössä keskikonsolin yläosassa. Toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörässä tai keskikonsolissa näytön alla olevilla painikkeilla tai kauko-ohjaimen*.

Audio ja media - valikkokatsaus

Katsaus ääni- ja mediajärjestelmän mahdollisista valinnoista ja asetuksista.

Suosikit

Kytkekää usein käyttämänne toiminto FAV-painikkeeseen. On mahdollista kytkeä yksi toiminto kulloisestakin lähteestä päälähteissä radio, media, MY CAR, ja internetiin yhdistetyn auton ollessa kyseessä, web-selain. Kytketty toiminto aktivoidaan sitten helposti painamalla FAV.

Lisenssit - äänentoisto ja media

Audio ja media - yleiskatsaus

Katsaus ääni- ja mediajärjestelmän eri osiin.

video

Symbolit näytössä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää näytön aktiviteetti-/tilakentässä.

Volvo Sensus

Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvo-kokemuksenne sydän. Juuri Sensus antaa tietoja, huoltoa ja toimintoja, jotka yksinkertaistavat omistajuuttanne.