Tilapäinen renkaanpaikkaus

Väliaikainen renkaan paikkaus*

Päivitetty 7/23/2018

Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.

Tilapäinen renkaanpaikkaussarja koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön jälkeen. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.

Huomio

Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän korjaamiseen.

Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita. Yhdistäkää kompressori yhteen auton 12 V:n liitännöistä. Valitkaa lähinnä puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.

Tärkeää

Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

Huomio

Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.


Oliko tästä apua?