Mediasoitin

Median soittaminen

Päivitetty 7/9/2020

Median soittaminen

Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin. Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.

Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä selostetaan erillisessä osassa.

Medialähteen käynnistäminen

P5-1717-Application pane

Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)

CD*

Aseta CD-levy paikalleen.

Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.

Valitkaa, mitä soitetaan.

Toisto alkaa.

USB-muisti

Asettakaa USB-muisti paikalleen.

Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.

Valitkaa, mitä soitetaan.

Toisto alkaa.

MP3-soitin ja iPod®

Huomio

iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod -sovellusta (ei USB:tä).

Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.

Yhdistäkää medialähde.

Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.

Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.

Toisto alkaa.

Bluetooth-yhdistetty laite

Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.

Yhdistäkää medialähde.

Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.

Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.

Toisto alkaa.

Media, kun internet-yhteys on olemassa

Median toistaminen internetiin yhdistetyistä sovelluksista:

Yhdistäkää auto internetiin.

Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.

Toisto alkaa.

Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten lataamisesta järjestelmään.

Video

Yhdistäkää medialähde.

Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.

Painakaa toistettavan kohteen nimeä.

Toisto alkaa.

Apple CarPlay

CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.

Android Auto

Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.


Oliko tästä apua?