Radio

RDS-radio

Päivitetty 7/9/2020

RDS-radio

Jos autossa on RDS (Radio Data System), radio vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.

RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:

  • Automaattinen vaihto voimakkaampaan lähettimeen, jos vastaanotto alueella on huono.
  • Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai liikenneinformaatio.
  • Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.

Huomio

Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.

Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim. CD-soitin* on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi painakaa ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.


Oliko tästä apua?