Ajotilat

Ajotilan* vaihtaminen

Päivitetty 7/9/2020

Ajotilan* vaihtaminen

Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin ajo-olosuhteisiin.

Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.

Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.

Ajotilan vaihtaminen:

P5-1717-ALL-Drive mode switch

Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.

Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.

Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin, kunnes haluamanne ajotila on merkitty.

Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.

Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.

Jos ajotila on ponnahdusvalikossa harmaana, sitä ei voida valita.


Oliko tästä apua?