Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/9/2020

Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset

Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan (Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-1507 Symbol ESC

Jatkuva valo n. 2 sekuntia.

Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.

P5-1507 Symbol ESC

Vilkkuva valo.

ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.

P5-1507 Symbol ESC sport

Kiinteä valo.

Sport-tila on aktivoitu.

HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Tilapäisesti pois

ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.

Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Huolto tarpeen

ESC-järjestelmä ei toimi.

  • Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
  • Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?