Kuljettajan tuki

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Päivitetty 7/9/2020

Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus

Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.

Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä juuri vaadi ponnistelua.

Huomio

Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.

Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus sekä OHJAUSPYÖRÄ-symboli.

Varoitus

Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla, kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.

Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika yhdessä OHJAUSPYÖRÄ-symbolin kanssa.

Ohjauspyörän vastustason muuttaminen*

Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta "Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.

Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:

AsetuksetMy CarAjotilatOhjausvoima

Ohjauspyörän vastuksen valinta ei ole käytettävissä käännyttäessä, jos nopeus ylittää 10 km/h (6 mph).


Oliko tästä apua?