Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys

Päivitetty 7/9/2020

Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.

Mukautuvan nopeudensäätimen asettaminen valmiustilaan

P5-1507-ACC På

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Se asetetaan aktiivisesta tilasta valmiustilaan seuraavasti:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2) tai (3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon (4).

Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.

Mukautuvan nopeudensäätimen käynnistys/aktivointi

Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:

  • Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
  • Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
  • Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
P5-1507-ACC På

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Kun symboli/toiminto (4) esitetään - painakaa ohjauspyörän painiketta (1).

Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan ja näytetään numeroilla nopeusmittarin keskiössä.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samalla merkitään nopeusväli.

Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.


Oliko tästä apua?