Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi

Päivitetty 7/9/2020

Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan

P5-1507-ACC hastighet

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Symboli kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.

Varoitus

 • Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
 • Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.

Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen takia

Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:

 • käyttöjarrua painetaan.
 • vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
 • kuljettaja pitää tallennettua suurempaa nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
 • kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin - koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Automaattinen valmiustila

Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä/luistonestosta ESCElectronic Stability Control. Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.

Varoitus

Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.

 • Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.

Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua seuraavista seikoista:

 • nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim. ajoeste.
 • nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
 • nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
 • kuljettaja avaa oven.
 • kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
 • moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
 • yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon tienpinnasta.
 • jarrujen lämpötila on korkea.
 • seisontajarru aktivoidaan.
 • kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai rankkasateen peittämä (kameran linssi/tutka-aallot eivät pysty toimimaan).

Mukautuvan nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta

P5-1507-ACC hastighet

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1).

Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu nopeus.

Varoitus

Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella .


Oliko tästä apua?