Symbolit ja ilmoitukset

Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.

Päivitetty 7/9/2020

Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.

Joukko CTACross Traffic Alert-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

Ilmoitus

Sisältö

BLIS-anturi

Huolto tarpeen

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

BLIS-järjestelmä pois

Perävaunu kytketty

BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?