Etäisyysvaroitus

Etäisyysvaroitus* - rajoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.

Tällä toiminnolla, joka käyttää samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva nopeudensäädin ja Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella, on tiettyjä rajoituksia.

Huomio

Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat estää varoitusvaloja näkymästä tuulilasissa.

Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita edellä olevia ajoneuvoja.

Myös ajoneuvon koko voi vaikuttaa havaitsemiseen, esim. moottoripyörät. Varoitusvalo saattaa silloin syttyä asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai varoitus jäädä tilapäisesti ilmaantumatta.

Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.

Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset ja Törmäysvaroitin - käsittely.


Oliko tästä apua?