Keyless-järjestelmä

Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Käsitelkää kaikkia etäavaimia erittäin huolellisesti.

Jos jokin etäavaimistaKoskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta. on unohdettu autoon, deaktivoidaan avaimettomat toiminnot, jos auto esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.

Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon unohtunut etäavain uudelleen.

Tärkeää

Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla varustettua etäavainta autoon. Jos joku murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.


Oliko tästä apua?