Keyless-järjestelmä

Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla

Päivitetty 7/23/2018

Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, jos esim. paristot ovat lopussa, vasemman etuoven lukitus voidaan avata etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.

Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.

Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.

Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös tämä tehdään avainliuskalla:

Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella olevaan reikään - älkää kammetko.

Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.

Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.

Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen avaamisen jälkeen.

Huomio

Kun vasemman etuoven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se sammutetaan asettamalla etäavain virtalukkoon, ks. Hälytin - etäavain ei toimi.


Oliko tästä apua?