Tutki ohjekirjaasi

V40 Cross Country
2017 Early

Symbolit ja ilmoitukset

15 Tulokset

BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset

Tilanteissa, joissa BLIS-(Blind Spot Information System) ja CTA -toiminto ei toimi tai katkeaa, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella - noudattakaa mahdollisesti annettuja suosituksia.

Mittaristo - varoitussymbolien sisältö

Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.

Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset

Toiminto Etäisyysvaroitus(Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.

Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset

"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan, päälle.

Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset

Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa tällöin annettuja suosituksia.

Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - symbolit ja ilmoitukset

Aktiivinen pysäköintiapu (PAP – Park Assist Pilot) auttaa kuljettajaa pysäköimään tarkastamalla ensin, onko tila riittävän suuri, ja sen jälkeen kääntämällä ohjauspyörää sekä ohjaamalla auton tilaan.

Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja ilmoitukset

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon. Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen. Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa näissä tapauksissa annettua suositusta:

Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset

Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.

Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja ilmoitukset

Driver Alert Control - DAC voi eri tilanteissa näyttää symboleita ja teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.

Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - symbolit ja ilmoitukset

Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.

Viestit

Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus infonäytössä.

Mittaristo - merkkisymbolien sisältö

Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.

City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset

Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi mittariston symboleista voi syttyä samalla, kun esitetään teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.

Symbolit näytössä

Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja infosymboleihin.