Pyörän vaihto

Pyöränvaihto - pyörän irrotus

Päivitetty 7/23/2018

Auton pyörä voidaan vaihtaa, esim. talvipyörään tai varapyörään.

Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla. Auton ja nosturin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.

Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.

Varoitus

Tarkastakaa, ettei tunkki ole vahingoittunut, kierteet ovat kunnollisesti voideltuina eikä siinä ole likaa.

Huomio

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin tarrasta.

Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.

Ottakaa asennettava pyörä ja työkalut esiin. Jos kyseessä on varapyörän asennus, sen säilytyspaikan luona on myös pakkaus, joka sisältää käsineet ja muovipussin vaurioitunutta pyörää varten.

Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.

Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränmutteriavaimella* pohjaan asti.

Pyöränmutteriavain ja hinaussilmukka.

Pyöränmutteriavain ja hinaussilmukka.

Tärkeää

Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko kierteen pituus pyöränmutteriavaimella.

Poistakaa muovihatut pyöränmuttereilta siihen tarkoitetulla työkalulla.

Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta vastapäivään pyöränmutteriavaimella*.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.

Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi* ylös siten, että laippa korissa asettuu nosturin päässä olevaan loveen.

Tärkeää

Auton tunkin alla olevan maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.

Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränmutterit ja nostakaa pyörä pois.

Varoitus

Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on nostettu ylös auton tunkilla.

Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.


Oliko tästä apua?