Mediasoitin

Kiintolevy (HDD)

Päivitetty 7/23/2018

On mahdollista kopioida musiikkia lähteestä levy/USBRiippuen markkina-alueesta. auton kiintolevylle (HDD) ja soittaa sitten sieltä.

Katsokaa tiedot tuetuista formaateista kohdasta yhteensopivat tiedostoformaatit.

Perustoisto ja navigointi, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä. Alla on perusteellisempi selostus.

Musiikin kopioiminen kiintolevylle

Kansioilla on symboli .

Painakaa kiintolevylähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa kopiointi kohteesta levyUSB.

Valitkaa, mitä kopioidaan, ja sen jälkeen Jatka.

Valitse kohde kopioidun musiikin sijoittamiseksi.

Tuodaan musiikkia levyltä/Tuodaan musiikkia USB:stä

Älkää poistako levyä/USB-muistia ennen kuin siirto on vahvistettu - Musiikkitiedostot on tuotu.

Huomio

Kopioitaessa USB:stä eivät musiikkitiedostot, joita ei ole sijoitettu kansioihin, tule näkyviin, ts. jos ne on sijoitettu juuritasolle. Nämä kappaleet voidaan tuoda valitsemalla tuonti Kaikki raidat, vaihtoehtoisesti sijoittamalla tiedostot kansioihin.

Järjestelmä voi kopioida musiikkia, joka on enintään 8 tasoa alempana alikansioissa.

Kiintolevylle kopioitavissa olevat tiedostoformaatit

CD-/DVD-levyt: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Tiedoston tai kansion nimeäminen uudelleen/poistaminen

Painakaa kiintolevylähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Nimeä uudelleen/poista tiedostoja.

Merkitkää kansio tai tiedosto, painakaa OK/MENU ja valitkaa Nimeä uudelleen tai Poista.

Käyttäkää kirjoituspyörää, syöttäkää uusi nimi ja sen jälkeen Tallenna.

Ei ole mahdollista nimetä tiedostoa avain samaksi kuin toinen tiedosto on. Tällöin järjestelmä säilyttää vanhan nimen.

Toisto ja navigointi

Tietyt toiminnot on mahdollista liittää FAV-painikkeeseen. Kytketty toiminto aktivoidaan sitten helposti painamalla FAV-painiketta, ks. Suosikit.

Soittojärjestys

Toisto tapahtuu luettelojärjestyksen mukaisesti. Soittojärjestyksen sekoittamiseksi painakaa OK/MENU kiintolevylähteen normaalinäkymässä ja valitkaa Satunnaissoitto.

Mediahaku

On mahdollista hakea musiikkia yksiköistänne. Haku etsii USB:stä, levyltä ja kiintolevyltä. Lukekaa lisää hakutoiminnosta.

Tallennustiedot

Ks. kiintolevyn kapasiteetti ja käyttö, painakaa OK/MENU kiintolevynlähteen normaalinäkymässä ja valitkaa Tallennustiedot.


Oliko tästä apua?