Puheohjaus

Puheääniohjaus

Päivitetty 7/23/2018

Puheääniohjaus antaa kuljettajalle mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä, radiossa, Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä*.

Huomio

  • Tässä osassa oleva informaatio matkapuhelimen puheääniohjauksesta selostaa puheäänikäskyjen käytön Bluetooth®-liitetyn matkapuhelimen ohjaamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot Bluetooth®-liitetyn matkapuhelimen käytöstä, ks. Bluetooth® handsfree-puhelin.
  • Volvon navigointijärjestelmällä* on erillinen lisäosa, jossa on lisätietoja puheääniohjauksesta ja -käskyistä järjestelmän ohjaamiseksi.

Puheäänikäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.

Varoitus

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

Puheääniohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä, radiossa, Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa ja Volvon navigointijärjestelmässä* samalla, kun kuljettaja voi pitää kädet ohjauspyörässä. Tuleva data tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine sanallisine vastauksineen. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa mikrofonia kuin Bluetooth® handsfree-järjestelmä (ks. Bluetooth® handsfree-puhelin - yleiskatsaus), ja puheohjausjärjestelmän vastaus kuuluu auton kaiuttimista.

Puheääniohjauksen aloittaminen

Ohjauspyörän painikesarja.

Ohjauspyörän painikesarja.

Puheääniohjauksen painike
  • Painakaa puheääniohjauksen (1) painiketta järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puheäänikäskyillä. Järjestelmä esittää tällöin tavallisesti esiintyvät käskyt keskikonsolin näytössä.

Ottakaa huomioon seuraavat seikat, kun käytätte puheääniohjausjärjestelmää:

  • Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
  • Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
  • Auton ovien, ikkunoiden ja kattoluukun* pitää olla kiinni.
  • Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa.

Huomio

Jos on epävarmuutta käytettävästä käskystä, kuljettaja voi sanoa "Ohje" - järjestelmä vastaa tällöin muutamilla eri käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa.

Puheääniohjaus voidaan keskeyttää:

  • sanomalla "Keskeyttäminen"
  • painamalla EXIT tai muuta päälähdepainiketta (esim. MEDIA).

Matkapuhelimen liittäminen

Ennen kuin matkapuhelimen puheäänikäskyjä voidaan käyttää, pitää matkapuhelimen olla rekisteröity ja yhdistetty Bluetooth® handsfree -järjestelmän kautta. Jos puhelinkäsky annetaan eikä yhtään matkapuhelinta ole yhdistettynä, järjestelmä ilmoittaa tästä. Lisätietoja matkapuhelimen rekisteröinnistä ja yhdistämisestä, katso Bluetooth® -yksikön rekisteröinti.


Oliko tästä apua?