Puheohjaus

Puheohjauksen aputoiminnot

Päivitetty 7/23/2018

Aputoimintojen avulla voidaan tutustua puheohjausjärjestelmään ja mahdollisuuteen opettaa järjestelmälle oma ääni ja ääntämys.

  • Puheääniohjeet: Toiminto, joka auttaa Teitä tutustumaan järjestelmään ja menettelytapaan käskyjen antamiseksi.
  • Ääniharjoittelu: Toiminto, joka tekee puheäänijärjestelmälle mahdolliseksi oppia tuntemaan puheäänenne ja ääntämisenne. Toiminto antaa mahdollisuuden puheharjoittaa yhtä käyttäjäprofiilia.
  • Lyhyt ohje: Toiminto, joka lukee lyhyen ohjeen siitä, kuinka järjestelmä toimii.

Huomio

Puheääniohjauksen ohjeet ja puheharjoittelu voidaan käynnistää vain auton ollessa pysäköitynä.

Puheohjeet

Ohjeet voidaan käynnistää painamalla MY CAR- -valikkojärjestelmän normaalinäkymässä OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetOpetusohjelma.

Ohjeet on jaettu 3 jaksoon, joiden läpikäynti kestää kaikkiaan noin 5 minuuttia. Järjestelmä aloittaa ensimmäisellä jaksolla. Ohittaaksenne yhden jakson ja siirtyäksenne seuraavaan painakaa . Siirtykää takaisin edelliseen jaksoon painamalla .

Päättäkää ohjeet painamalla EXIT.

Puheäänen sopeutus

Järjestelmä esittää Teille joukon sanontoja lausuttavaksi. Puhesovitus voidaan käynnistää painamalla MY CAR -normaalinäkymässä OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetPuhujan mukautus.

Kun puheäänen sopeutus on lopetettu, muistakaa valita profiiliOpetettu käyttäjä kohdassa Käyttäjän asetus.

Lyhyt ohje

Järjestelmä lukee lyhyen ohjeen puheohjausta varten. Ohje aloitetaan painamalla puheohjauksen painiketta ja sanomalla "Lyhyt ohje".


Oliko tästä apua?