Puheohjaus

Puheohjaus - asetukset

Päivitetty 7/23/2018

Puheohjausjärjestelmälle voidaan tehdä useita asetuksia.

  • Käyttäjäasetus - Puheprofiili voidaan asettaa MY CAR -normaalinäkymässä painamalla OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetKäyttäjän asetus. Valitkaa väliltä Oletus tai Opetettu käyttäjä. Opetettu käyttäjä voidaan valita vain, jos puheharjoittelu on tehty.
  • Synteettinen puhenopeus - Järjestelmän dynaamisen (ei esiäänitetyn) tekstin lukunopeutta puheääneksi voidaan muuttaa MY CAR-normaalinäkymässä painamalla OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetSynteett. äänen nopeus. Valitkaa väliltä Nopea, Keski ja Hidas.
  • Puheohjauksen voimakkuus - Järjestelmän puheäänen voimakkuutta voidaan muuttaa painamalla SOUND-painiketta, kääntämällä TUNE-säädin asentoon Ääniohj. - äänenvoim. ja painamalla OK/MENU. Säätäkää puheäänen voimakkuus kääntämällä TUNE-säädintä ja tallentakaa asetus painamalla OK/MENU.

Oliko tästä apua?