Puheohjaus

Puheohjaus - puhekäskyt

Päivitetty 7/23/2018

On mahdollista puheohjata tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä ja Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa ennalta määritellyillä puhekäskyillä.

Kuljettaja aloittaa puhekomennoilla tapahtuvan puhelun painamalla puheohjauksen painiketta.

Kun vuoropuhelu on aloitettu, tavallisesti esiintyvät käskyt esitetään näytössä.

Kun kuljettaja tottuu järjestelmään, hän voi kiirehtiä käskyvuoropuhelua ja hypätä järjestelmän kehoitusten yli painamalla lyhyesti puheohjauksen painiketta.

Käskyt voidaan antaa usealla tavalla

Esimerkiksi ääniraidan hakemista koskeva käsky voidaan antaa useassa vaiheessa tai pikakäskynä.

  • "Median hakeminen" > "Raita" - Sanokaa "Median hakeminen", odottakaa järjestelmän vastausta, ja jatkakaa sitten sanomalla "Raita".

tai

  • "Hae raitaa" - Sanokaa pikakäsky yhteen menoon.

Oliko tästä apua?