Polttoaine

Dieselin hiukkassuodatin (DPF)

Päivitetty 7/23/2018

Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.

Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.

Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää tavallisesti 10-20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.

Regenerointi kylmällä säällä

Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei dieselin hiukkassuodattimen regenerointia tapahdu eikä suodatin tyhjene.

Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80-prosenttisesti, esitetään mittaristossa keltainen varoituskolmio ja infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso käyttöohjekirjaa.

Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten vielä 20 minuuttia.

Huomio

Regeneroinnin aikana voi tapahtua seuraavaa:

  • moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
  • polttoaineenkulutus voi kasvaa ohimenevästi
  • saattaa tuntua palaneen hajua.

Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus häviää automaattisesti.

Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.

Tärkeää

Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista, saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.


Oliko tästä apua?