Start/Stop-järjestelmä

Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.

Teksti-ilmoitus

Yhdistettynä tähän merkkivaloon Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa tiettyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

Symboli

Ilmoitus

Info/toimenpide

M/AM = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.

Automaattinen käynnistys/pysäytys Tarvitsee huollon

Start/Stop ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

M + A

Autostart Moottori käy + akustinen signaali

Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti ja vaihteenvalitsimen D-asennossa.

A

Paina käynnistyspainiketta

Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.

M + A

Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi

Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan alas.

M

Paina jarru- ja kytkinpoljinta käynnistääksesi

Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta painetaan.

M

Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi

Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon.

M

Valitse P tai N käynnistääksesi

Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.

A

Paina käynnistyspainiketta

Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.

A

Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.


Oliko tästä apua?