Start/Stop-järjestelmä

Start/Stop* - toiminta ja käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on varustettu käynnistys- ja pysäytysjärjestelmällä, joka alkaa toimia esim. auton seistessä paikallaan jonossa tai odottaessa liikennevaloissa.

Start/Stop -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella.

Start/Stop -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajan huomio kiinnitetään toimintoon sytyttämällä Päällä-/Pois -painikkeen symboli mittaristossa ja Päällä-/Pois -painikkeen valon palamisena.

Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten valaistus, radio jne. toimivat normaalisti myös moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.

Moottorin pysäyttäminen automaattisesti

Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:

Ehdot

M/AM = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.

Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.

M

Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.

A

Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan pysäyttää automaattisesti ennen kuin auto on täysin paikallaan.

Vahvistuksena ja muistutuksena siitä, että moottori on sammutettu automaattisesti, syttyvät mittariston Start/Stop-toiminnon symbolit.

Moottorin käynnistäminen automaattisesti

Ehdot

M/AM = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.

Vaihdevipu vapaa-asennossa:

  1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
  2. Kytkekää sopiva vaihde ja ajakaa.

M

Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta - moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.

A

Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.

A

Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:

  • Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa auton rullata liikkeelle - moottori käynnistyy automaattisesti, kun nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.

M + A

Start/Stop -toiminnon sulkeminen

Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa tilapäisesti sulkea automaattinen Start/Stop-toiminto - se tehdään painamalla tätä painiketta.

Suljettu toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolien ja painikkeen valon sammumisena.

Start/Stop -toiminto on suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes moottori käynnistetään uudelleen avaimella.

Liikkeellelähtöapu HSA

Käyttöjarru voidaan vapautta myös ylämäessä moottorin käynnistämiseksi automaattisesti - HSA(Hill Start Assist) -toiminto estää auton valumisen taaksepäin.

HSA tarkoittaa, että paine jarrujärjestelmässä säilyy tilapäisesti sinä aikana, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle ennen liikkeellelähtöä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa parin sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.


Oliko tästä apua?