Kaista-avustaja

Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset

Päivitetty 7/23/2018

Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System -järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan myös nimellä LKA (Lane Keeping Aid).

Toimintoa on ajateltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.

Tilanteissa, joissa LKA-toiminto ei toimi tai keskeytyy, mittaristo voi näyttää symbolin yhdessä selventävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa tällöin annettua suositusta.

Esimerkki ilmoituksista:

SymboliTaulukon symbolit ovat kaaviomaisia - mittaristossa esitettävät voivat poiketa ulkonäöltään hieman.

Ilmoitus

Sisältö

Kaistavahti Ei käytettävissä tällä nopeudella

Kaista-avustaja on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.

Kaistavahti Ei käytettävissä näillä merkinnöillä

Ajoradalla ei ole selviä reunaviivoja tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin - kameratunnistimen rajoitukset ja Törmäysvaroitin - käsittely.

Kaistavahti Käytettävissä

Toiminto lukee ajoradan reunaviivoja.

Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso käyttöohjekirjaa

Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.

Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.

  • Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.

Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin - kameratunnistimen rajoitukset ja Törmäysvaroitin - käsittely.

Lane Keeping Aid Tarvitsee huollon

Järjestelmä ei toimi.

  • Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Lane Keeping Aid Keskeytetty

LKA on keskeytynyt ja asetettu valmiustilaan. LKA-symbolin viivat osoittavat, milloin toiminto on jälleen aktiivinen.


Oliko tästä apua?