Kaista-avustaja

Kaista-avustaja - toiminta

Päivitetty 7/23/2018

Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System -järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan myös nimellä LKA (Lane Keeping Aid).

Toimintoa on ajateltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.

Pois & Päälle

Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä 65-200 km/h teillä, joilla on hyvin näkyvät sivuviivat. Pienillä teillä, joilla kaista on kapeampi kuin 2,6 metriä sivuviivojen välillä, toiminto suljetaan tilapäisesti.

Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, kun toiminto on kytketty päälle.

Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä tilaa Pois-/Päällä-painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa sen sijaan käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR. Menetelkää siellä seuraavasti:

  • Hakekaa esiin Kaistanpitoavustin ja valitkaa siellä Päälle tai Pois.

MY CAR-valikkojärjestelmässä voidaan lisäksi valita mm. seuraavaa:

  • Värinävaroitus ohjauspyörässä: Vain värinä - Päälle tai Pois.
  • Aktiivinen ohjaus: Vain ohjausapu - Päälle tai Pois.
  • Sekä varoitus ohjauspyörän värinällä että aktiivinen ohjaus: Täysi toiminnallisuus - Päälle tai Pois.

Aktiivinen ohjaus

Kaista-avustaja pyrkii pitämään auton ajokaistan sivuviivojen välissä.

LKA puuttuu asiaan ja ohjaa sivuun.

LKA puuttuu asiaan ja ohjaa sivuun.

Jos auto lähestyy kaistan vasenta tai oikeaa sivuviivaa eikä suuntavaloa ole aktivoitu, auto ohjataan takaisin.

Värinävaroitus ohjauspyörässä

LKA ohjaa varoittaa sykkivillä ohjauspyörän värinöilläKuva esittää 3 sykkivää värinään, kun sivuviiva ohitetaan..

LKA ohjaa varoittaa sykkivillä ohjauspyörän värinöillä

Kuva esittää 3 sykkivää värinään, kun sivuviiva ohitetaan.

.

Jos auto ylittää sivuviivan, kaista-avustaja varoittaa tästä sykkivillä värinöillä ohjauspyörässä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, ohjaako kohdistettu ohjausmomentti autoa aktiivisesti takaisin vai ei.

Dynaaminen kaartaminen

LKA ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.

LKA ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.

Tietyissä tapauksissa kaista-avustaja sallii sen, että sivuviivat ylitetään, puuttumatta aktiivisella ohjauksella tai varoittamatta sykkivillä värinöillä ohjauspyörässä. Viereisen ajokaistan käyttäminen hyväksi vapaan näkyvyyden vallitessa dynaamisen kaartamisen yhteydessä on esimerkki sellaisesta tapauksesta.


Oliko tästä apua?