Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen deaktivointi ja valmiustila

Päivitetty 7/23/2018

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Mukautuvan nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.

Mukautuva nopeudensäädin nopeudenrajoittimella

Mukautuva nopeudensäädin nopeudenrajoittimella

Mukautuva nopeudensäädin ilman nopeudenrajoitinta

Mukautuva nopeudensäädin ilman nopeudenrajoitinta

Tilapäinen deaktivointi/valmiustila - nopeudenrajoittimella

Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:

 • Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennettu nopeusmerkintä vaihtavat tällöin värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.

Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman nopeudenrajoitinta

Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:

 • Painakaa ohjauspyörän painiketta

Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi

Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:

 • käyttöjarrua painetaan
 • kytkinpoljin on painettuna pidempään kuin 1 minuutin

  Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.

 • vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon (automaattivaihteisto)
 • kuljettaja pitää tallennettua suurempaa nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.

Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Lisätietoja, ks. osia Nopeuden käsittely ja Toisen ajoneuvon ohittaminen.

Automaattinen valmiustila

Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC. Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.

Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.

Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:

 • kuljettaja avaa oven
 • kuljettaja irrottaa turvavyönsä
 • moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
 • nopeus on laskenut alle arvon 30 km/h

  Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.

 • pyörät menettävät otteensa tiehen
 • jarrujen lämpötila on korkea
 • tutkatunnistin on esim. märän lumen tai voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).

Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset näytössä.

Asetetun nopeuden palauttaminen

Valmiustilassa oleva mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta - nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun mukaiseksi.

Huomio

Kun nopeus palautetaan -painikkeella, saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.


Oliko tästä apua?