Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide

Päivitetty 7/23/2018

Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Jos mittaristo esittää ilmoituksen Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tutkatunnistin eivät voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.

Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään toiminnot Etäisyysvaroitus tai Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella toimi.

Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja sopivan toimenpiteen:

Syy

Toimenpide

Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.

Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.

Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.

Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.

Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.

Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.

Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.

Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee, ettei se enää ole tukossa.


Oliko tästä apua?