Etäavain

Avaimen asennot

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna sisään.

Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna sisään.

Huomio

Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa autoissa avainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim. taskussa. Lisätietoja Keyless-toiminnoista, ks. Avaimeton käyttö.

Asettakaa avain paikalleen

  1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain virtalukkoon.
  2. Painakaa sitten avain lukossa ääriasentoonsa.

Tärkeää

Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.

Älkää painako etäavainta sisään väärin käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.

Ottakaa avain pois

Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.


Oliko tästä apua?