Etäavain

Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla

Päivitetty 7/23/2018

Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle (avainasennot) - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä omistajan käsikirja selostaa nämä tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".

Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/kullakin tasolla.

Taso

Toiminnot

0

Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.

Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.

Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää rajoitettu aika - ks. lisäosaa Sensus Infotainment.

I

Lasikaton aurinkosuojusta, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.

II

Valonheittimet sytytetään.

Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia.

Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.

Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja sitä tulee sen vuoksi välttää!

Avainasennon/taso valinta

 • Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus - tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla 0.
 • Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon

  Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.

  - Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.

Huomio

Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.

 • Avainasento II - Etäavaimen ollessa työnnettynä täysin virtalukkoon

  Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.

  - Tehkää pitkä

  N. 2 sekuntia.

  painikkeen START/STOP ENGINE painallus.
 • Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.

Äänentoistolaitteisto

Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.

Moottorin käynnistäminen ja pysäyttäminen

Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen.

Hinaus

Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä, ks. Hinaus.


Oliko tästä apua?