Etäavain

Etäavain - käyttöetäisyys

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.

Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.

Huomio

Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla.

Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä tai avainasennon I tai II ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan, mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.

Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun joko/tai:

  • Etäavain on asetettu virtalukkoon.
  • Nopeus ylittää 30 km/h.
  • OK-painiketta on painettu.

Oliko tästä apua?