Etäavain

Etäavain/PCC - pariston vaihto

Päivitetty 7/23/2018

Etäavaimen paristoPCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa. voidaan vaihtaa tarvittaessa.

Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:

  • Infosymboli syttyy ja mittariston näyttö esittää Kaukosäätimen pariston lataustila heikko. Vaihda paristo..

ja/tai

  • lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.

Avaaminen

Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.

Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.

Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään, joka on jousikuormitetun salvan takana, ja kammetkaa varovasti etäavain ylös.

Huomio

Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.

Tärkeää

Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä saattaa heikentää niiden toimintaa.

Pariston vaihto

Huomio

Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.

Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin niiden (+)- ja ()-puolen suhteen.

Etäavain (yhdellä paristolla)

  1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
  2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.

Etäavain PCC:llä* kahdella paristolla

  1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
  2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) -puoli ylöspäin.
  3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli alaspäin.

Paristotyyppi

Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on CR2430, 3 V.

Kokoaminen

Painakaa etäavain kokoon.

Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.

Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti. Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.

Tärkeää

Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.


Oliko tästä apua?