Säädin

Kauko-/lähivalot

Päivitetty 7/23/2018
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin.

Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin.

Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento

Lähivalot

Säädin asennossa aktivoituvat lähivalot automaattisesti hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi. Lähivalot aktivoidaan automaattisesti myös tapauksissa, joissa sumutakavalo on aktivoitu.

Säädin asennossa lähivalot palavat aina, kun moottori on käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.

Kaukovalovilkku

Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.

Kaukovalot

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun katkaisin on asennossa Kun lähivalot on sytytetty. tai . Kaukovalojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan kaukovalojen aktivointi poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti.

Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli palaa mittaristossa.


Oliko tästä apua?