Säädin

Pyyhkimet ja huuhtelulaite

Päivitetty 7/23/2018

Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.

Tuulilasinpyyhkimet

Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat. Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö.

Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.

Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.

Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus

Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta

Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.

Yksi pyyhkäisy

Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.

Tihkupyyhintä

Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä on valittuna.

Jatkuva pyyhintä

Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla nopeudella.

Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.

Tärkeää

Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulilasista (ja takalasista).

Tärkeää

Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.

Pyyhinsulkien huoltoasento

Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Pyyhkimien sulat ja Autonpesu.

Sadetunnistin*

Video thumbnail

Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.

Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli esitetään mittaristossa.

Aktivointi ja herkkyyden säätö

Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.

Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta . Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.

Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.

Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. (Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)

Aktivoinnin poistaminen

Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.

Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti, kun etäavain poistetaan virtalukosta, tai viisi minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.

Tärkeää

Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja vaurioitua. KaaPoista sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai etäavain on asennossa I tai II. Mittariston symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.

Valonheittimien ja lasien huuhtelu

Huuhtelutoiminto.

Huuhtelutoiminto.

Tuulilasin huuhtelu

Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.

Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.

Ajovalojen suurpainehuuhtelu*

Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.

Rajoitettu huuhtelu

Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.

Takalasin pyyhintä ja huuhtelu

Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus

Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin huuhtelu ja pyyhintä.

Huomio

Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sammuttaa ylikuumentuneen moottorin. Takalasinpyyhin toimii jälleen jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai pidempi, moottorin lämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan vaihdellen).

Pyyhin – peruutus

Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy jaksopyyhintätilassaTämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.

Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.

Huomio

Sadetunnistimella varustetuissa autoissa aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.


Oliko tästä apua?