Turvatyynyt

Turvatyynyjärjestelmä

Päivitetty 7/23/2018

Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä, kasvoja ja rintakehää.

Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.

Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.

Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta ohjattava auto.

Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta ohjattava auto.

Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.

Varoitus

Volvo suosittelee, että otatte korjauksissa yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Huomio

Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia vyön sijainteja paitsi keskipaikkaa takana.

Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.


Oliko tästä apua?