Hätäpalvelut

Volvo On Call-järjestelmän turvapalvelut

Päivitetty 7/23/2018

Turvapalvelut hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen varalta.

Automaattinen hälytys

Kun sattuu onnettomuus, jossa turvavyönkiristin, turvatyyny tai turvaverho aktivoituu, lähetetään VOC:n palvelukeskukseen automaattisesti signaali.

Jos turvavyönkiristimet, turvatyynyt tai turvaverhot ovat lauenneet, tapahtuu seuraavaa:

  1. Ilmoitus lähetetään automaattisesti autosta VOC:n palvelukeskukseen varustettuna tiedoilla auton sijainnista ja SRS-järjestelmän laukeamisesta.
  2. VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  3. VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

Manuaalinen hälytys

Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen avun pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen manuaalisesti.

Tienvarsiapu

Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks. tienvarsiavun kutsuminen.

Tämä palvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.

Hälytysnumero

Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, VOC-järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden VOC:n palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.


Oliko tästä apua?