Ylläpito ja huolto

Pyyhkimien sulat

Päivitetty 7/23/2018

Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista. Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden ajon aikana.

Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.

Huoltoasento

Video thumbnail
Pyyhinsulat huoltoasennossa.

Pyyhinsulat huoltoasennossa.

Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.

Tärkeää

Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni.

Asettakaa etäavain virtalukkoonEi välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto. ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla.

Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.

Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.

Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.

Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).

Tärkeää

Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin naarmuuntuminen.

Pyyhinsulkien vaihto

Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se on huoltoasennossa. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren suuntaisesti.

Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että kuuluu "napsahdus".

Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.

Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.

Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).

Huomio

Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi kuin matkustajan puoleinen.

Varoitus

Koska auto on varustettu turvatyynyllä Pedestrian Airbag, Volvo suosittelee, että pyyhinvarsien pitää olla alkuperäisiä ja että käytätte niissä vain alkuperäisiä osia.

Pyyhinsulan vaihto, takalasi

Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.

Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen kohdalta).

Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.

Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.

Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.

Puhdistus

Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks. Autonpesu.

Tärkeää

Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.


Oliko tästä apua?