Audioasetukset

Audio ja media - kehittyneet ääniasetukset*

Päivitetty 7/23/2018

Mukauttakaa radion ja median audioasetukset oman makunne mukaan.

Kaikki kehittyneet ääniasetukset saadaan painamalla SOUND ääniasetusvalikkoon pääsemiseksi. Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Premium sound* ja painakaa OK/MENU.

Kuuntelukohta

Äänielämys voidaan optimoida auton eri osille. Ääniprofiiliksi voidaan asettaa Kuljettajan istuin, Takaistuimet tai Koko auto.

Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Kuuntelupaikka ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa ääniprofiili kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Surround

- Surround-järjestelmä voidaan asettaa tilaan Päällä/Pois. Kun valittuna on Päällä, järjestelmä valitsee asetuksen mahdollisimman hyvälle äänentoistolle. Normaalisti tämä on DPL II ja esitetään tällöin näytössä. Jos tallennus on tehty Dolby Digital -tekniikalla, toisto tapahtuu tällä asetuksella, esitetään tällöin näytössä. Kun valittuna on Pois, saadaan 3-kanavastereo.

Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Surround ja painakaa OK/MENU.

Surround voidaan asettaa tilaan Päällä/Pois painamalla OK/MENU

Surround-taso voidaan asettaa erikseen, kun Päällä on valittuna.

Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne tasoasetukseen ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Valitkaa surround-taso kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Bassokaiutin

Bassokaiuttimen äänitaso voidaan asettaa erikseen.

Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Subwoofer ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa äänitaso kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.

Keskikaiutin

Keskikaiuttimen äänitaso voidaan asettaa erikseen. Jos surround on tilassa Päällä, valitaan DPL II tason keskitys, muutoin valitaan 3D-surround tason keskitys.

Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Keski ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa äänitaso kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.


Oliko tästä apua?