Internet-yhteys

Internetiin yhdistetty auto*

Päivitetty 1/21/2020

Internetiin yhdistetty auto*

Kun auto on yhdistetty internetiin, esim. nettiradiota ja musiikkipalveluja voidaan käyttää sovellusten kautta, ohjelmistoa ladata autoon ja jälleenmyyjään ottaa yhteyttä autosta käsin.

Auto yhdistetään Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden kautta tai auton sisäänrakennettua modeemia* (SIM-korttia) käyttäen.

Kun auto on yhdistetty internetiin, sen internet-yhteys (Wi-Fi-yhteyspiste) voidaan jakaa siten, että muut laitteet, esimerkiksi tabletit, saavat internet-yhteydenEi koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla..

Internet-tila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.

P5-1717-Connected car

Huomio

Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.

Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

Huomio

Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto voidaan yhdistää internetiin vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.

Huomio

Käytettäessä Android Auto -toimintoja auto voidaan yhdistää internetiin Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden tai automodeemin* kautta.

Lukekaa ennen auton yhdistämistä internetiin palveluehdot ja asiakastietojen käsittelyä koskevat periaatteet tukitiedoista osoitteessa www.volvocars.com.


Oliko tästä apua?